consult

Over BAS

Bevordering Autisme & Samenleving (BAS) is een netwerk wat zich richt op drop-out/push-out jongeren met autisme en/of ADHD. Ik ben Bas van der Terp en ben dit bedrijf begonnen om vanuit passie een onderdeel van de oplossing te zijn en geen puzzelstuk van het probleem! De drop-out puzzel vraagt om veelzijdigheid in aandacht en deskundigheid. Door een opgebouwde netwerk en achtergrond als ervaringsdeskundige (zelf ASS en ADHD), docent, hulpverlener en bewegingsagoog weet ik de puzzel te leggen.

Ik heb zelf als leerling en student veel scholen gezien: Cluster 2, speciaal basisonderwijs, leerweg ondersteunend onderwijs, VMBO BBL, MBO 2,3,4, HBO sociaal pedagogisch hulpverlener en HBO leraar pedagogiek. Op vele van deze scholen voelde ik mij niet begrepen door onwetendheid over ASS. Vanuit mijn rol als hulpverlener en docent, zie ik in de benadering nog te weinig ontwikkeling. Om hier een verbetering in aan te brengen ben ik BAS begonnen. Ik heb een achtergrond als sportstraatcoach, docent op een praktijkschool en hulpverlening.